Diagnostiek

Om taalanalyses en andere diagnostische vaardigheden eigen te maken, heb ik leren objectiveren middels testen. Echter, alleen een test is onvoldoende betrouwbaar om de totaalontwikkeling in beeld te krijgen. Hiervoor heb ik de opleiding psychodiagnostiek gevolgd. Naast alle gestandaardiseerde testen is het zinvol bestaand werk en observaties uit te voeren.

Zo is het mogelijk om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van uw kind. De beantwoording van de hulpvraag is altijd persoonlijk. Al snel is duidelijk waar de behoefte en de mogelijkheden liggen in relatie tot de eigen en de schoolse vaardigheden. Het vaardig kunnen uitvoeren van spel, speel en ontwikkelingsmateriaal, draagt bij aan een positieve beleving.

Een bijdrage aan deze ontwikkelingsmogelijkheden geeft een algemeen stimulerende werking. De voldoening door de geboekte successen maakt persoonlijk groei en verbetering van vaardigheden in het onderwijs mogelijk.

Tot ziens in de praktijk voor ontwikkeling.
U bent, met een afspraak, altijd van harte welkom.
Ik verheug me op uw bezoek.

Tot ziens,  Karin Gelinck

staafjes_29_600x400
Webfoto-KG-26w76kb