GEHOOR

Aangeboren slechthorendheid, doofheid, anatomische afwijking in/aan het oor, slechthorendheid bij ouderen, gehoorapparatuur, gehoorbeschadiging door lawaai

Luisteren

Hoe staat het met het gehoor? Wel gehoord, maar niet begrepen? Slechthorend of doofheid.
Klanken niet goed kunnen onderscheiden? Moeite hebben met het verwerken van de mondelinge taal?
Leg uw probleem of van uw kind voor aan de logopediste.

Luisteren en herhalen

Rond een jaar is het wenselijk dat uw kind woorden gaat gebruiken of herhalen die bestaan uit herkenbare klanken, die verwijzen naar wat er te zien en/of te horen is in de directe omgeving van het kind. Benoemen van handelingen en veelvuldig voorlezen geven een flinke taal stimulans. Zo kunnen taalpatronen goed vastgelegd en herkend worden.

 

600x338Webfoto-KG-09