Met huiswerkbegeleiding ben ik begonnen door de leerproblemen die ik in mijn logopediepraktijk tegen kwam. Omdat ik geloof dat als een kind niet kan leren door de manier waarop lesgegeven wordt het dan les zou moeten krijgen waardoor het kind leert. Uit ervaring kan ik zeggen dat ik hierdoor kinderen heb zien groeien. Mijn ervaring is dat plezier in leren hierdoor weer terug komt. Door persoonlijke begeleiding verandert de manier van denken van een leerling.  Leerlingen gaan dan weer denken in mogelijkheden en dat biedt perspectief en creëert kansen.

Alle kinderen zijn welkom vanaf de peuterleeftijd tot en met het voortgezet onderwijs.

Maatwerk en persoonlijke aandacht voor het kind maken dat het zich gekend voelt en de motivatie kan opbergen om weer met plezier te leren.

Begeleidingsvormen

 • Online huiswerkbegeleiding
  Ik help leerlingen bij het aanbrengen van structuur, inhoudelijke begeleiding en hulp bij het plannen. Leerlingen krijgen vanuit school een pakket aan thuis- en leerwerk. Dit nemen we als uitgangspunt voor de online begeleiding. We zorgen voor – waar nodig en gewenst in overleg met u – begeleiding op maat voor iedere leerling.
  De opzet:
  -     Maandag t/m vrijdag, tijdens en na "schooltijd" van 08.00 uur tot 21.00 uur
  -     Live contact via videobellen tijdens opstart/afronding en tussendoor
  -     Aan de slag met een op maat gemaakte (dag)planning
  -     Gemaakt schoolwerk wordt gecheckt en besproken
  -     Blijf in het juiste ritme
  -     Werken aan studievaardigheden
  -     Sneller en efficiënter leren
 • Huiswerkbegeleiding
  Door mijn huiswerk- en studiebegeleiding ontwikkel je studievaardigheden die zorgen voor goede resultaten. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke aandacht, omdat het naar school gaan meer is dan huis- en leerwerk alleen.Je komt 2 tot 5 dagen per week om te werken aan het huiswerk. Samen maken we een werkplanning. Tijdens het werk help ik je met vragen te beantwoorden over de lesstof en geef ik je tips over hoe je kunt leren. Heb je weinig te doen of heb je het huiswerk al tijdens de les gemaakt? Dan is er ruimte om lastige onderdelen te herhalen of om te werken aan je studievaardigheden.Loopt het niet lekker of valt mij iets op? Dan gaan we in gesprek. Maar omgekeerd mag het natuurlijk ook zo zijn. Dat is de persoonlijke aandacht waarvan ik weet dat deze werkt.
 • Bijles
  Sta je voor bepaalde vakken slecht en/of mis je inzicht dan kunnen we je specifiek hier in begeleiden.
 • Examen training
  Twee dagen lang ga je van 9:00 tot 17:00 uur onder leiding aan de slag om de puntjes op de i te zetten in voorbereiding op je examen. Mijn werkwijze is intensief, maar vooral heel goed én leuk. Je volgt de examentraining in kleine groepen van maximaal 8 deelnemers. Hierdoor krijg je persoonlijke aandacht en kun je tijdens de examentraining vragen stellen over alles wat je nog niet helemaal goed begrijpt.
 • Dyslexie en dyscalculie begeleiding
  Inventarisatie van problemen van het lezen, spellen, de taal en het rekenproces en vervolgens kan begeleiding ingezet worden.
 • Autisme, ADHD en ADD  begeleiding
  De persoonlijkheidsstructuur is mede bepalend voor de belemmeringen en mogelijkheden in het leerproces.  Hiermee rekening houdend wordt er voortdurend gekeken naar mogelijkheden om dit in te passen en ontwikkeling mogelijk te maken.
 • Diagnostiek en begeleiding van kinderen met leerproblemen.
  Hierbij is het mogelijk om de belemmeringen van het kind/leerling te herkennen.

Mijn werkwijze
Elk kind is uniek, ik geloof dat als een kind niet kan leren door manier waarop lesgegeven wordt, dan zou het les moeten krijgen op een manier waardoor het kind wel leert. Iedereen heeft een andere behoefte en leert op een eigen manier. Dat vraagt om een passende begeleiding. De leerling krijgt altijd begeleiding op maat en persoonlijke aandacht, afgestemd op de behoefte en het vastgestelde leerdoel.

Daarnaast vind ik dat naar school gaan uit meer bestaat dan huiswerk maken of leren. Hoe de leerling zich voelt bepaalt in grote mate hoe het gaat op school. Wij hebben aandacht voor het individu, voor wie hij/zij is en voor wat hij/zij nodig heeft.  Ik ben betrokken, duidelijk en creëer  een gezellige, open en huiselijke sfeer.

Intake
Voordat we starten met de begeleiding plannen we een intake waarbij we met jou en jouw ouders de wensen, behoeften en mogelijkheden bespreken. Desgewenst nemen we ook contact op met jouw mentor.

Plan van aanpak
Na de intake maken we een plan van aanpak dat helemaal gericht is op jou. In dit plan verwerken we de specifieke aandachtspunten en de leerdoelen.

Aan de slag
Afhankelijk van de begeleidingsvorm krijg je 1x per week 1-op-1 begeleiding of kom je 2 tot 5 dagen per week. Onder begeleiding van mij ga je aan het werk met het plannen en organiseren van je schoolwerk, met vragen over de lesstof, met nieuwe leerstrategieën en met het verbeteren van je studievaardigheden.

Evaluatie en voortgang
Wij streven naar ‘korte lijnen’ en houden je ouders op de hoogte de vorderingen. Zij ontvangen van elk begeleidingsmoment een verslag. Daarnaast gaan we vaak met je zitten om te bespreken hoe het gaat en om te kijken of de begeleiding moeten aanpassen.

Tarieven
Na overleg. We zullen eerst bespreken wat er nodig is aan begeleiding.