Logopedie

De hulp is gericht op het juiste gebruik en op de ontwikkeling van taal, spraak, gehoor, stem en mondgewoonten. De logopediste verleent hulp bij onder andere problemen met dyslexie, begrijpend lezen, rekenen, schrijven en luisteren. De hulp bestaat uit het onderzoeken en het trainen en verbeteren van deze aspecten.

Uw kind, volop in ontwikkeling, kan en wil graag zoveel mogelijk zelf doen. Communiceren doen we al vanaf het eerste moment. Hierbij zijn voorwaarden nodig om met zijn/haar mogelijkheden communicatief volop in het leven te staan. Samen met u en uw kind werk ik aan deze voorwaarden.

 

giraffe600x400