Zorg en ontwikkeling

Als logopediste ben ik gespecialiseerd in communicatieve vaardigheden. Om tot ontwikkeling te komen zijn spelen, spreken en taal verwerven een voorwaarde. Kinderen ontwikkelen zich hierin verschillend; ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Dat maakt dat wij uniek zijn. Een negatieve of zorgelijke interactie met de omgeving draagt bij aan een zwak competentie gevoel. Samen met u lever ik een bijdrage aan een afstemming van vaardigheden zodat de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden een voorspoedig verloop krijgt.

Oudere kinderen en volwassenen kunnen problemen krijgen door invloeden van buitenaf of van binnenuit na ziekte of aandoening. Graag laat ik u zien dat ik als individuele zorgverlener, maar zeker ook vanuit mijn netwerk, u hierin kan ondersteunen.

Persoonlijke groei, herstel en ontwikkeling van taal en (schoolse) vaardigheden worden hierdoor mogelijk gemaakt. Mijn doel is af te stemmen op uw wensen.

Webfoto-KG-04w51kb
Webfoto-KG-24w103kb