Recht op correctie / vergeten worden

Iedereen heeft het recht om te vragen welke persoonsgegevens over hem of haar verzameld zijn. Als dit het geval is, kun je via gelincklogopedie@kpnmail.nl een verzoek indienen om deze gegevens digitaal op te laten sturen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Vervolgens kun je aangeven om de gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen (recht van vergetelheid).