TAAL

Taalontwikkelingsstoornissen, afasie, taalproblemen bij dementie, autisme, verstandelijk beperkten, tweetaligheid

Lezen

Taal lezen, verwerken en weergeven in gesproken woord kan moeilijk zijn. Wordt de taal goed begrepen? Is er moeite bij het maken van (goede) zinnen? Of is er sprake van een verkeerde zinsbouw, kleine woordenschat en te korte zinnen? Hier kan ik door middel van woordspel en oefeningen hulp bieden.

Taalontwikkeling

Rond een jaar is het wenselijk dat uw kind woorden gaat gebruiken of herhalen die bestaan uit herkenbare klanken en verwijzen naar wat er te zien en te horen is in de directe omgeving van het kind. Benoemen van handelingen en veelvuldig voorlezen geven een flinke taal stimulans.
Uw kind gaat rond de tweede verjaardag in tweewoordzinnetjes praten en geeft aan wat de behoeftes zijn. Op het moment dat uw kind de peuterzaal of kinderdagverblijf bezoekt, kan het met de omgeving, andere kinderen en de begeleidster in contact komen zodat de taal zich op deze manier volop kan ontwikkelen. Het kind kan taal verwerven en gebruiken om zich in deze omgeving te kunnen ontwikkelen.

Het zelfvertrouwen groeit. Deze ontwikkeling schept voorwaarden en de mogelijkheden om klaar te zijn voor het vervolg: de basisschool.

Tweede taal

Ook de tweede taalontwikkeling is van groot belang om met de kennis vanuit de eerste taal, de tweede taal eigen te maken.

600x337Webfoto-KG-25w84kb
arc600x400